Szervezetfejlesztő Transzformatív Team Coach képzés

A következő csoport 2023 őszén indul, aminek időpontjait várhatóan 2023 márciusában írjuk ki. Amennyiben elsőként szeretne értesülni a regisztráció indulásáról, kérjük írjon nekünk a training@ascon.hu e-mail címre. Köszönjük. 

A több évtizedes tapasztalatunk abban erősített meg bennünket, hogy egy team coaching folyamat akkor vezet hosszútávon fenntartható változáshoz, ha szervezetfejlesztésbe ágyazódik.

Képzésünk az általunk kifejlesztett Transzformatív Team Coaching (TTC) modellre épül, ami kiválóan alkalmazható komplex szervezetfejlesztési programok során, illetve csapatfejlesztési projektekben.

A magabiztos team coach számára alap a csoportfacilitálás, a csoportszerepek felismerése és a csoportdinamika kezelése. Elengedhetetlen feltétel még, hogy a team coach pontosan állítson fel csoportdiagnózist és bátran alkalmazza a strukturális gondolkodás eszköztárát.

Ha mindezek mellett a team coach a csoport számára kimondhatatlannak tűnő tabutémákkal is megtanul félelem nélkül dolgozni, akkor olyan beavatkozásokra lesz képes, amellyel bármilyen csoportban felerősítheti a team önirányítási képességét.

A 130 órás Team coach képzés célja, hogy a résztvevők…

 • Elsajátítsák a Transzformatív Team Coaching modell 5 fázisát.
 • Megismerkedjenek további team coaching eszköztárral (Gestalt, Tranzakció Analízis, Tuckman, Human Synergistics, Kurt Lewin).
 • Elsajátítsák a teamek fejlesztéséhez elengedhetetlen szervezetfejlesztői gondolkodásmódot.
 • Tisztán lássák a teljes team coaching folyamat felépítését és annak egyes fázisait.
 • Magabiztosan alkalmazzák a különböző csoportfejlődési modelleket.
 • Azonosítsák a vezető és a team coach szerepét a csoportfejlődés egyes fázisaiban.
 • Felismerjék és félelem nélkül dolgozzanak a csoportokban rejlő nehéz helyzetekkel és tabutémákkal.
 • Sajátélményen keresztül tanuljanak meg reflektálni a csoportban betöltött szerepükre és a csoportszintű mintázatokra.
 • Team coaching labor keretében biztonságos keretek között erősítsék szakmai tudásukat és eszköztárukat, mielőtt önállóan kezdenek dolgozni egy valódi ügyfélnél
 • A gyakorlatban is kipróbálhassák magukat egy szervezeti ügyfélnél egy valós team coaching folyamatot vezetve (terepgyakorlat)
 • A team coaching terepgyakorlatuk mellé a trénerektől intenzív szupervíziókkal támogatást kapjanak a trénerektől
 • Négy fős tanulócsoportokban önállóan is fel tudjanak dolgozni elméleti modelleket, azaz egymásnak is adjanak támogatást és visszajelzést a teljes képzési folyamat során.

A képzés részletes leírása

Fókusz:

 • A team jellemzői
 • A diagnózis
 • Rendszerszemlélet a szervezetfejlesztésben

Időpont – 7. évfolyam: 2022. április 21 – 23.

Helyszín: Átrium Agárd; Agárd, Chernel I. u. 53. (bentlakásos)
Óraszám: 24 (3 nap bentlakással)
Trénerek: Horváth Tünde, Szabó Zsófia
Csoportlétszám: teljes nagycsoport

Témák:

 • Célok kitűzése és szerződéskötés
 • Az egészséges rendszer jellemzői
 • Diagnózis
 • Jövőképalkotás
 • Strukturális gondolkodás: A kreatív feszültség megteremtése
 • Erősségek a rendszerben

Fókusz:

 • Csoportszerepek
 • Csoportmintázatok
 • Önreflexió

Időpont – 7. évfolyam: 2022. május-június
Helyszín: 3×3 óra Budapesten, 3×2 óra online
Óraszám: 15
Trénerek: Ascon Consulting trénerei (3×3 óra Budapesten/ online), Horváth Tünde (3×2 óra online)
Csoportlétszám: 8 fős kiscsoportok

Témák:

 • A biztonságos keretek kialakítása és fenntartása
 • A csoportban betöltött szerepről saját élmény megtapasztalása
 • Csoportmintázatok, belső ellenállások csoportszinten
 • Reflektálás az „itt és most”-ban zajló csoportdinamikai jelenségekre

A második modul két részből áll:

 • A 8 fős csoportok egy valódi szakmai projekten dolgoznak, amelyhez 3×3 óra team coaching támogatást kapnak. Célja, hogy a résztvevők saját élményt szerezzenek a team coachingról egy valódi projekt megvalósítása közben.
 • 3×2 órában a 8 fős csoportok szakmai szempontból reflektálnak mindarra, amit a team coaching során megtapasztaltak. Célja, hogy a leendő team coachok tudatosítsák azokat az eszközöket és beavatkozásokat, amelyeket csapattagként megtapasztaltak.
Dátumok:
 
A második modul során 2 csoportban fog zajlani a munka, ennek időpontjai a beosztástól függően alakulnak. Azt javasoljuk, hogy mindkét csoport dátumait jegyezzék fel naptárjukba, mert a felosztás csak az első modulon fog kiderülni.
 

“A” CSOPORT

“B” CSOPORT

2022. május 2. 15:00 – 18:00

2022. május 3. 9:00 – 12:00

2022. május 9. 15:00 – 17:00

2022. május 10. 10:00 – 12:00

2022. május 16. 15:00 – 18:00

2022. május 17. 9:00 – 12:00

2022. május 23.  16:00 – 18:00

2022. május 24. 10:00 – 12:00

2022. május 30. 15:00 – 18:00

2022. június 1. 17:00 – 20:00

2022. június 7. 16:00 – 18:00

2022. június 7. 10:00 – 12:00

Fókusz:

 • Csoportfejlődési fázisok
 • Beavatkozások a szervezet külső/belső határain
 • A transzformáció

Időpont – 7. évfolyam:  2022. szeptember 7 – 9.
Helyszín: Átrium Agárd; Agárd, Chernel I. u. 53. (bentlakásos)
Óraszám: 24 (3 nap bentlakással)
Trénerek: Horváth Tünde, Szabó Zsófia
Csoportlétszám: teljes nagycsoport

Témák:

 • Csoportfejlődési modellek
 • A csoportfejlődési fázisok mozgatórugói
 • Igények és érzelmek az egyes fázisokban
 • A vezető és a team coach szerepe az egyes fejlődési fázisokban
 • A team teljesítményét befolyásoló tényezők, diszfunkciók a csoportban
 • Változás támogatása a csoportban
 • Rendszergondolkodás

Fókusz:

 • Gyakorlás
 • Visszajelzés
 • Szakmai magabiztosság erősítése

Időpont – 7. évfolyam: 2022. szeptember (5+7 óra)
Helyszín: Budapest
Óraszám: 12
Tréner: Szabó Zsófia
Csoportlétszám: 8 fős kiscsoportok

Témák:

 • Gyakorlás a képzési csoporton belül
 • Gyakorlás meghívott ügyféllel
 • Alapos visszajelzés adása
 • Magabiztos szakmai identitás erősítése
 • Kérdések, válaszok

Dátumok:

“A” CSOPORT“B” CSOPORT
2022. szeptember 15. 12:30-17:30 (online)2022. szeptember 16. 12:30 – 17:30 (online)
2022. szeptember 27. 9:00 – 16:00 (személyes)2022. szeptember 28. 9:00 – 16:00 (személyes)

Fókusz:

 • Team coaching projekt vezetése
 • Áttét, viszontáttét
 • Csoportos reflexió

Időpont: 7. évfolyam: 2022. október – november

Terepgyakorlat óraszáma: minimum 10
Szupervízió óraszáma: 8 (minden team coaching találkozó után 2 óra)
Helyszín: 2×2 óra online, 2×2 óra Budapesten
Szupervíziót tartó trénerek: Horváth Tünde (4 óra online), Szabó Zsófia (4 óra Budapesten)
Csoportlétszám: 4 fős kiscsoport

Témák:

 • A team coaching találkozókon történtek megbeszélése
 • A teljes team coaching projekt keretben tartása
 • Reflektálás a team coach belső ellenállásaira
 • Támogatás az elakadásokhoz, nehéz helyzetekhez
 • Felkészülés a következő team coaching találkozóra

Fókusz:

 • A szégyen és a tehetetlenség kezelése
 • A team coach identitás erősítése
 • Esettanulmányok bemutatása

Időpont – 7. évfolyam: 2022. december 8 -10.
Helyszín: Átrium Agárd; Agárd, Chernel I. u. 53. (bentlakásos)
Óraszám: 24 (3 nap bentlakással)
Trénerek: Horváth Tünde, Szabó Zsófia
Csoportlétszám: teljes nagycsoport

Témák:

 • Tabutémák felismerése csoport szinten
 • A team coach saját tabutémái
 • A szégyennel átitatott helyzetek kezelése a csoportban (klikkesedés, bűnbakképzés, a vezető elszigetelődése)
 • Szervezeti komplexitás: a strukturális gondolkodás és a rendszergondolkodás összefüggései
 • A team coaching folyamat záró szakaszai
 • A terepgyakorlatról készült esettanulmányok bemutatása
 • A tanulás maximalizálása és a képzési folyamat zárása
 • Ünneplés

A képzés folyamata

A képzés 3 fő pillére

Elmélet

 • Transzformatív Team Coaching Modell
 • TA alapelvek csoportszinten
 • Csoportjelenségek
 • Csoportfejlődés
 • Csoportszerepek a csoport coachingban
 • Rendszergondolkodás
 • Tanulószervezetek
 • Diszfunkciók egy csapatban
 • Szégyen megnyilvánulása csoportszinten
 • Tabutémák a rendszerekben
 • Változás a csoportban
 • Strukturális gondolkodás
 • Szervezeti kultúra alapok

Gyakorlat

A terepgyakorlat során a résztvevők párokban vezetik a szervezeti team coaching projekteket.
Minimum team coaching óraszám: 10
Amit a résztvevők egy valódi team coaching projekt során gyakorolnak:

 • Szerződéskötés
 • Diagnózis felállítása
 • A vezetővel való kommunikáció a team coaching ülések során és azokon kívül
 • A folyamat kereteinek mederben tartása és – ha szükséges – újraszerződés
 • Intervenciók megtervezése és alkalmazása
 • Nehéz helyzetek kezelése
 • Az eredmények elismerése
 • A team coaching projekt zárása

Reflexió

A 6 modul során a résztvevők az alábbiakra reflektálnak:

 • Milyen szerepet töltök be a csoportban?
 • Hogyan járulok hozzá egyes csoporthelyzetek kialakulásához?
 • Milyen csoportszintű mintázatok fordulnak elő?
 • Melyik csoportszintű mintázattal könnyebb, melyikkel nehezebb dolgoznom?
 • Hol vannak a személyes elakadásaim?
 • Milyen személyes tabutémáim rejtenek kihasználatlan erőforrásokat számomra team coachként?
 • Milyen team coach-csá válok ebben a képzési folyamatban?

A képzés előfeltétele

A képzésnek előfeltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek az alábbi tapasztalatok valamelyikével:

VAGY
Minimum 60 óra coach képzés, ami lehet bármilyen módszerspecifikus képzés, nem csupán Gestalt vagy TA.

VAGY
Minimum 60 óra egyéni és/vagy csoportos coaching tapasztalat, amely megszerezhető külső vagy belső coachként, tanácsadóként, mentorként, vezetőként. Ide tartoznak a coachok és a vállalati munkatársak által vezetett on the job coaching folyamatok, a coach típusú vezetői beszélgetések és a team fejlesztő coaching alkalmak.

VAGY
Minimum 2 év tapasztalat szervezetfejlesztőként, vagy trénerként, vagy csoport facilitátorként vagy egy csapat vezetőjeként.

Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, kérjük írjon nekünk.

Részvételi díj és regisztráció

A részvételi díj két részből áll:

 1. Képzés részvételi díja
 2. A bentlakásos modulok szállás és étkezési költsége
Teljes ár

1.380.000.-

+ ÁFA

2021. december 2-től

10% kedvezmény

1.242.000.-

+ ÁFA

Korai jelentkezési díj –
2021. december 1-ig való jelentkezés esetén

15% kedvezmény

1.173.000.-

+ ÁFA

2021. december 1-ig való jelentkezés esetén ICF, SZMT, MCE, MaG tagoknak

20% kedvezmény

1.104.000.-

+ ÁFA

2021. december 1-ig való jelentkezés esetén*

*A 20%-os kedvezmény akkor érvényes, ha Ön korábban részt vett a Gestalt Coaching Center valamelyik workshopján vagy online képzésén (Ehhez a kedvezményhez a szakmai előadásokat és a más coach szervezetek által meghirdetett workshopokat nem tudjuk figyelembe venni.), vagy az Ascon Consulting jelenlegi vagy korábbi ügyfele.

Jelentkezését csak akkor tudjuk figyelembe venni, ha a jelentkezést követően 50.000 Ft + ÁFA (63.500 Ft) összegű regisztrációs díj kerül átutalásra az Ascon Consulting Kft. bankszámlájára, amely levonásra kerül a részvételi díjból.

Az Ascon Consulting bankszámla száma: 11705008-22551827-00000000

Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a jelentkező nevét és/vagy a cég nevét, ahonnan jön. Köszönjük!

A befizetett regisztrációs díjról az Ascon Consulting munkatársa három munkanapon belül kiállítja a számlát a regisztrációs oldalon megadott számlázási címre, amit emailben és/vagy postán elküld Önnek.

Az Ascon Consulting következőkben megadott adatok alapján készíti el a szerződést és készíti el a számlát:

A képzésre jelentkezők által kezdeményezett, a szerződés aláírása vagy az 1. számla kiállítása után a fizetési, számlázási, szerződési, adatok megváltoztatásának költségei a képzés résztvevőit terhelik. Ennek díja alkalmanként 30.000 Ft + ÁFA.
Ez alól kivételt képez a hivatalos adatváltozás, pl. név változás, székhely változás, stb.

Lemondási feltételek:

Képzésben Résztvevő /illetve a Munkáltató (költségviselő) vállalja, hogy amennyiben Résztvevő részvételét a képzés kezdete előtt:

• 40 naptári napon túl mondja le, a befizetett díj 100%-át;
• 30 naptári napon belül a befizetett díj 50%-át;
• 15 naptári napon belül a befizetett díj 0%-át
téríti részére vissza a Képző Intézmény.

Lemondását akkor tekintjük érvényesnek, ha az e-mailben érkezik meg hozzánk.

Két részletben történő fizetés az alábbiak szerint történik:

 • 60% a jelentkezés pozitív elbírálását követően. Pozitív elbírálás esetén a képzési szerződést és az első számlát két héten belül küldjük ki.
 • 40% a 3. modul előtt két héttel.

A képzés részvételi díja tartalmazza:

 • A 6 modulból álló 130 órás képzést, amiből 36 óra 8 fős, 20 óra pedig 4 fős kiscsoportokban zajlik
 • A tanulás elmélyítését segítő jegyzeteket
 • A bizonyítványt és az angol nyelvű ICF igazolást 108 óra CCE pontról

A részvételi díjon felüli további költségek az 1., 3. és 6. modul során a bentlakás

A bentlakásos modulok szállás és étkezési költsége:

 • A 9 napos szállás, étkezés költsége (összesen 6 éjszaka) 208.500 Ft/fő, melyet 3 részletben a tréningmodulok előtt átutalással, vagy a helyszínen kártyával, illetve készpénzzel lehet kiegyenlíteni. Az árak az áfát nem tartalmazzák.
 • A helyi idegenforgalmi adó 430 Ft/fő/éj.
 • Egyágyas felár 10.000 Ft/fő/éj, melyre való igényt a szállásnak közvetlenül kell jelezni.

Email cím: atriumagard@gmail.com

A bentlakás díja tartalmazza:

 • A 2 ágyas elhelyezést
 • Napi háromszori étkezést
 • Napi két kávészünetet
 • Korlátlan italfogyasztást (alkoholos italokon kívül)
 • Wifi-t
 • Szauna, gőzkabin, hidromasszázs használatát

A bentlakás költségeit a résztvevő közvetlenül a szállás felé utalja.

A jelentkezés folyamata

1.

JELENTKEZÉS A HONLAPON KERESZTÜL ÉS A REGISZTRÁCIÓS DÍJ BEFIZETÉSE

2.

A résztvevő írásos bemutatkozása

3.

Írásos esetbemutatás

4.

Interjú a trénerekkel

Az egyes fázisokhoz kapcsolódó kérdéseket a regisztrációt követően küldjük el emailben. A beérkezett írásos pályázatokat a trénerek bírálják el és ez alapján értesítik a jelentkezőt a képzésre való felvételről.

Pozitív elbírálás esetén a képzési szerződést és az első számlát két héten belül küldjük ki. A regisztráció és a pályázati anyag beküldése önmagában nem garantálja a képzésen való részvételt.
A jelentkező pályázatának benyújtása után:
 • A regisztrációs díj vissza nem térítendő sem a képzés kezdete előtt, sem a képzés időtartama alatt, de levonásra kerül a képzés részvételi díjából.
 • Negatív elbírálást követően az Ascon Consulting azonnal visszautalja a regisztrációs díjat arra a számlaszámra, ahonnan az befizetésre került.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
 • A pályázó tapasztalata csoportokkal
 • Coach specifikus szakmai végzettsége
 • Szervezetfejlesztési tapasztalata
 • Önreflexiós készségei
 • Komplex gondolkodásmódja
Az elbírálás során fontos szempont még a pályázat beérkezésének ideje. A korábban beérkezett pályázatok előnyt élveznek.

Fontos tudnivalók – Résztvevők száma/Helyszín/Óraszám/Kinek szól a képzés

 • A képzési csoport létszáma: 16 fő
 • A 2. és 4. modulban (Team coaching sajátélmény, Team coaching labor): 8 fős kiscsoportok
 • Az 5. modulban (Terepgyakorlat intenzív szupervízióval): 4 fős kiscsoportok
Az alacsony létszám, valamint a kiscsoportos modulok lehetővé teszik, hogy a képzés során mindenkire rengeteg személyes figyelem jut a két trénertől.
Agárd, Chernel I. u. 53.
Átrium Agárd

Útvonal: GPS-szel navigálva: a településhez Gárdonyt, majd a Chernel I. utca 53. címet kell beírni.

Az M7-es autópályáról:
az Agárdi, lejárónál Agárd felé kanyarodva, a 7-es főúton kb. 4 km megtétele után, a felüljáró előtt, a ”Velencei tó” táblánál balra kanyarodva, a parti úton található a hotel, közvetlenül a tóparton a Park Strand mellett.

A 7-es számú főútról:
Agárd központjában, a közlekedési lámpás kereszteződésnél, vagyis a Gulyás étteremnél a part felé kanyarodva, majd a vasúti átjárót keresztezve és balra kanyarodva, a parti úton kb 2 km-ert megtéve a jobb oldalon van a hotel.

A 6 modulból álló képzés teljes óraszáma:
 • 130 óra
A ICF által akkreditált órák száma:
 • 108 óra (a terepgyakorlat és a tanulócsoportos találkozók nem akkreditálhatók)
Terepgyakorlat:
 • minimum 10 óra
Tanulócsoport találkozók:
 • 10 óra (5×2 óra)
Képzésünkre azokat a
 • coachokat
 • team coachokat
 • HR vezetőket
 • vezetőket
 • szervezetfejlesztő tanácsadókat
 • vállalati munkatársakat
várjuk, akik ismerik a coaching alapjait, és el szeretnék sajátítani a szervezetfejlesztésre épülő team coaching módszertant.