Szervezetfejlesztő Transzformatív Team Coach képzés

A több évtizedes tapasztalatunk abban erősített meg bennünket, hogy egy team coaching folyamat akkor vezet hosszútávon fenntartható változáshoz, ha szervezetfejlesztésbe ágyazódik.

Horváth Tünde, MCC

Képzés alapítója

Szabó Zsófia, PCC

Képzés alapítója

Képzésünk az általunk kifejlesztett Transzformatív Team Coaching (TTC) modellre épül, ami kiválóan alkalmazható komplex szervezetfejlesztési programok során, illetve csapatfejlesztési projektekben.

A magabiztos team coach számára alap a csoportfacilitálás, a csoportszerepek felismerése és a csoportdinamika kezelése. Elengedhetetlen feltétel még, hogy a team coach pontosan állítson fel csoportdiagnózist és bátran alkalmazza a strukturális gondolkodás eszköztárát.

Ha mindezek mellett a team coach a csoport számára kimondhatatlannak tűnő tabutémákkal is megtanul félelem nélkül dolgozni, akkor olyan beavatkozásokra lesz képes, amellyel bármilyen csoportban felerősítheti a team önirányítási képességét.

 

A 8. évfolyam csoportja megtelt. A 9. évfolyamot 2024. év elején indítjuk, amennyiben szeretne feliratkozni a várólistára, kérjük írjon nekünk az office@ascon.hu e-mail címre. Köszönjük.

 

A 135 órás Team coach képzés célja, hogy a résztvevők…

 • Elsajátítsák a Transzformatív Team Coaching modell 5 fázisát.
 • Megismerkedjenek további team coaching eszköztárral (Gestalt, Tranzakció Analízis, Tuckman, Human Synergistics, Kurt Lewin).
 • Elsajátítsák a teamek fejlesztéséhez elengedhetetlen szervezetfejlesztői gondolkodásmódot.
 • Tisztán lássák a teljes team coaching folyamat felépítését és annak egyes fázisait.
 • Magabiztosan alkalmazzák a különböző csoportfejlődési modelleket.
 • Azonosítsák a vezető és a team coach szerepét a csoportfejlődés egyes fázisaiban.
 • Felismerjék és félelem nélkül dolgozzanak a csoportokban rejlő nehéz helyzetekkel és tabutémákkal.
 • Sajátélményen keresztül tanuljanak meg reflektálni a csoportban betöltött szerepükre és a csoportszintű mintázatokra.
 • Team coaching labor keretében biztonságos keretek között erősítsék szakmai tudásukat és eszköztárukat, mielőtt önállóan kezdenek dolgozni egy valódi ügyfélnél
 • A gyakorlatban is kipróbálhassák magukat egy szervezeti ügyfélnél egy valós team coaching folyamatot vezetve (terepgyakorlat)
 • A team coaching terepgyakorlatuk mellé a trénerektől intenzív szupervíziókkal támogatást kapjanak a trénerektől
 • Négy fős tanulócsoportokban önállóan is fel tudjanak dolgozni elméleti modelleket, azaz egymásnak is adjanak támogatást és visszajelzést a teljes képzési folyamat során.
 • Mély önismereti munka során stabil és magabiztos team coach identitást erősítünk
 •  

A képzés részletes leírása

Fókusz: Alapfogalmak elsajátítása, megfigyelések rendszerszinten, önreflexió csoportban való működésre.

Témák:

 • Tanulási célok kitűzése
 • Szerződéskötés és pszichológiai biztonság
 • Alapfogalmak (csoport, csapat, beavatkozási formák)
 • Team diagnózis
 • Strukturális gondolkodás: A kreatív feszültség megteremtése
 • Erősségek a rendszerben
 • Önismeret a csoportban: Gestalt ciklus és belső ellenállások
 • Team coaching identitás alapjai

Időpont – 8. évfolyam: 2023. szeptember 17-20.
Helyszín: Prónay-kastély (bentlakásos)
Óraszám: 32 (4 nap bentlakással)
Trénerek: Horváth Tünde MCC, Szabó Zsófia PCC
Csoportlétszám: teljes nagycsoport

Fókusz: Adott projekt mentén saját élmény szerzése 8 fős csapatban team coaching támogatással.

Témák: A projekt megvalósítása során a csapat azonosítja be az ülések kezdetekor. Pld: csapatban felmerülő szükségletek, csoportdinamikai minták, elakadások, szerepek tisztázása.

Időpont – 8. évfolyam: 2023. október – november
Helyszín: 3×2,5 óra Budapesten
Óraszám: 15 (7,5 óra kontakt, 7,5 egyéni munka)
Tréner: Szabó Zsófia PCC
Csoportlétszám: 8 fős kiscsoportok

Dátumok:
 
A második modul során 2 csoportban fog zajlani a munka, ennek időpontjai a beosztástól függően alakulnak. Azt javasoljuk, hogy mindkét csoport dátumait jegyezzék fel naptárjukba, mert a felosztás csak az első modulon fog kiderülni.
 
 1. csoport: 2023. október 9, október 24, november 6. 16.00-18.30
 2. csoport: 2023. október 19, november 2, november 16. 16.00-18.30

Fókusz: Szervezetfejlesztési alapfogalmak, hogyan vizsgálunk csapatokat a szervezet részeként, rendszerszemlélet a transzformatív team coachingban.

Témák:

 • szervezetfejlesztési beavatkozások fajtái
 • a team coaching helye és szerepe a szervezetfejlesztésben
 • team coaching előfeltételek a vezető és a szervezet perspektívájából
 • csapatfejlődés fázisai

Időpont – 8. évfolyam: 2023. december 8. 9.00-17.00
Helyszín:  Budapest
Tréner: Szabó Zsófia PCC
Csoportlétszám: teljes nagycsoport

Fókusz: A rendszer látható és láthatatlan dinamikáinak felismerése és a csapatszintű destruktív minták erőforrássá alakítása.

Témák:

 • Transzformatív team coaching modell
 • Tabutémák és vakfoltok csapatszinten és szervezeti kultúrákban
 • A szégyennel átitatott helyzetek kezelése a csoportban (klikkesedés, bűnbakképzés, a vezető elszigetelődése)
 • A transzformáció
 • Polaritások rendszerszinten
 • Beavatkozások a szervezet külső/belső határain
 • A team teljesítményét befolyásoló tényezők, diszfunkciók a csoportban

Időpont – 8. évfolyam: 2024. február 21-24.
Helyszín: Prónay-kastély (bentlakásos)
Óraszám: 32 (4 nap bentlakással)
Trénerek: Horváth Tünde MCC, Szabó Zsófia PCC
Csoportlétszám: teljes nagycsoport

Fókusz: Gyakorlás: diagnózis készítése, visszajelzése, team coaching, szakmai magabiztosság erősítése.

Témák:

 • Gyakorlás a képzési csoporton belül
 • Gyakorlás meghívott ügyféllel
 • Alapos visszajelzés adása
 • Magabiztos szakmai identitás erősítése
 • Kérdések, válaszok

Az ötödik modul során 2 csoportban fog zajlani a munka, ennek időpontjai a beosztástól függően alakulnak. Azt javasoljuk, hogy mindkét csoport dátumait jegyezzék fel naptárjukba, mert a felosztás csak az első modulon fog kiderülni.

Időpont – 8. évfolyam: 

 • A csoport: 2024. február 29. és március 19.
 • B csoport: 2024. március 1. és március 20.

Helyszín: Budapest
Óraszám: 16
Tréner: Horváth Tünde MCC, Szabó Zsófia PCC
Csoportlétszám: két 8 fős csoportban

Fókusz: Team coaching projekt vezetése és csoportos reflexiók.

Ez a modul 3 részből áll:

1.Terepgyakorlat

   • Óraszám:
    • diagnózis készítése (6-10 óra)
    • team coaching ülések (minimum 3 alkalom, összesen legalább 12 óra)

2. Szupervízió

   • Témái:
    • A team coaching találkozókon történtek megbeszélése
    • A teljes team coaching projekt keretben tartása
    • Támogatás az elakadásokhoz, nehéz helyzetekhez
    • Felkészülés a következő team coaching találkozóra
   • Óraszám: 3×2 óra
   • Helyszín: Budapest
   • Tréner: Szabó Zsófia PCC
   • Csoportlétszám: 4 fős kiscsoport

 3. Önreflexió

   • Témái
    • A terepgyakorlat vezetése során a team coach páros azonosítja be az ülések kezdetekor. Pld: áttét, viszontáttét, team coach páros együttműködése, a team coachok belső ellenállásai
   • Önreflexió óraszáma: 2×2 óra
   • Helyszín: online
   • Tréner: Horváth Tünde MCC
   • Csoportlétszám: 4 fős kiscsoport

Időpont: 8. évfolyam: 2024. március – május

Fókusz: Egyéni szakmai manifesztók megosztása, terepmunkák prezentálása és a teljes képzési folyamat zárása.

Témák:

 • A team coaching folyamat záró szakaszai
 • A terepgyakorlatról készült esettanulmányok bemutatása
 • Manifesztók megosztása
 • Záró team coaching ülések gyakorlása
 • A tanulás maximalizálása és a képzési folyamat zárása
 • Ünneplés

Időpont – 8. évfolyam: 2024. június 6-7.
Helyszín: Budapest (nem bentlakásos)
Óraszám: 2 nap 
Trénerek: Horváth Tünde MCC, Szabó Zsófia PCC
Csoportlétszám: teljes nagycsoport

A képzés folyamata

A képzés 3 fő pillére

Elmélet

 • Transzformatív Team Coaching Modell
 • TA alapelvek csoportszinten
 • Csoportjelenségek
 • Csoportfejlődés
 • Csoportszerepek a csoport coachingban
 • Rendszergondolkodás
 • Tanulószervezetek
 • Diszfunkciók egy csapatban
 • Szégyen megnyilvánulása csoportszinten
 • Tabutémák a rendszerekben
 • Változás a csoportban
 • Strukturális gondolkodás
 • Szervezeti kultúra alapok

Gyakorlat

A terepgyakorlat során a résztvevők párokban vezetik a szervezeti team coaching projekteket.
Minimum team coaching óraszám: 20
Amit a résztvevők egy valódi team coaching projekt során gyakorolnak:

 • Szerződéskötés
 • Diagnózis felállítása
 • A vezetővel való kommunikáció a team coaching ülések során és azokon kívül
 • A folyamat kereteinek mederben tartása és – ha szükséges – újraszerződés
 • Intervenciók megtervezése és alkalmazása
 • Nehéz helyzetek kezelése
 • Az eredmények elismerése
 • A team coaching projekt zárása

Reflexió

A 7 modul során a résztvevők az alábbiakra reflektálnak:

 • Milyen szerepet töltök be a csoportban?
 • Hogyan járulok hozzá egyes csoporthelyzetek kialakulásához?
 • Milyen csoportszintű mintázatok fordulnak elő?
 • Melyik csoportszintű mintázattal könnyebb, melyikkel nehezebb dolgoznom?
 • Hol vannak a személyes elakadásaim?
 • Milyen személyes tabutémáim rejtenek kihasználatlan erőforrásokat számomra team coachként?
 • Milyen team coach-csá válok ebben a képzési folyamatban?

A képzés előfeltétele

A képzésnek előfeltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek az alábbi tapasztalatok valamelyikével:

VAGY
Minimum 60 óra coach képzés, ami lehet bármilyen módszerspecifikus képzés, nem csupán Gestalt vagy TA.

VAGY
Minimum 60 óra egyéni és/vagy csoportos coaching tapasztalat, amely megszerezhető külső vagy belső coachként, tanácsadóként, mentorként, vezetőként. Ide tartoznak a coachok és a vállalati munkatársak által vezetett on the job coaching folyamatok, a coach típusú vezetői beszélgetések és a team fejlesztő coaching alkalmak.

VAGY
Minimum 2 év tapasztalat szervezetfejlesztőként, vagy trénerként, vagy csoport facilitátorként vagy egy csapat vezetőjeként.

Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, kérjük írjon nekünk.

Részvételi díj és regisztráció

A részvételi díj két részből áll:

 1. Képzés részvételi díja
 2. A bentlakásos modulok szállás és étkezési költsége (Szállás és bentlakás díja cím alatt találhatók a részletek)
Képzés részvételi díja

1.800.000.-

+ ÁFA

2023. június 1-től

10% kedvezmény

1.620.000.-

+ ÁFA

Korai jelentkezési díj –
2023. május 31-ig való jelentkezés esetén

20% kedvezmény

1.440.000.-

+ ÁFA

2023. május 31-ig való jelentkezés esetén ICF, EMCC, SZMT, MCE, MaG tagoknak 

Jelentkezését csak akkor tudjuk figyelembe venni, ha a jelentkezést követően 100.000 Ft + ÁFA  összegű regisztrációs díj kerül átutalásra az Ascon Consulting Kft. bankszámlájára, amely levonásra kerül a részvételi díj első részéből.

Az Ascon Consulting bankszámla száma: 11705008-22551827-00000000

Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a jelentkező nevét és/vagy a cég nevét, ahonnan jön. Köszönjük!

A befizetett regisztrációs díjról az Ascon Consulting munkatársa három munkanapon belül kiállítja a számlát a regisztrációs oldalon megadott számlázási címre, amit emailben elküld Önnek.

Az Ascon Consulting következőkben megadott adatok alapján készíti el a szerződést és készíti el a számlát:

A képzésre jelentkezők által kezdeményezett, a szerződés aláírása vagy az 1. számla kiállítása után a fizetési, számlázási, szerződési, adatok megváltoztatásának költségei a képzés résztvevőit terhelik. Ennek díja alkalmanként 30.000 Ft + ÁFA.
Ez alól kivételt képez a hivatalos adatváltozás, pl. név változás, székhely változás, stb.

Lemondási feltételek:

Képzésben Résztvevő /illetve a Munkáltató (költségviselő) vállalja, hogy amennyiben Résztvevő részvételét a képzés kezdete előtt:

• 60 naptári napon túl mondja le, a befizetett díj 100%-át;
• 40 naptári napon belül a befizetett díj 50%-át;
• 20 naptári napon belül a befizetett díj 0%-át
téríti részére vissza a Képző Intézmény.

Lemondását akkor tekintjük érvényesnek, ha az e-mailben érkezik meg hozzánk.

Két részletben történő fizetés az alábbiak szerint történik:

 • 60% (a képzés 2023-as évre vonatkozó díja) a jelentkezés pozitív elbírálását követően (ebből levonásra kerül a befizetett regisztrációs díj). Pozitív elbírálás esetén a képzési szerződést és az első számlát két héten belül küldjük ki.
 • 40% (a képzés 2024-re vonatkozó díja) 2024. január 12-ig
 •  

A képzés részvételi díja tartalmazza:

 • A 7 modulból álló 135 órás képzést
 • A tanulás elmélyítését segítő jegyzeteket
 • A bizonyítványt és az angol nyelvű ICF igazolást 40 óra CCE pontról

A részvételi díjon felüli további költségek az 1., 4. modul során a bentlakás.

A bentlakásos modulok szállás és étkezési költsége:

 • Irányár: 4 napos szállás, kétágyas szobákban kb. 170-240 000 Ft

További részletek egyeztetés alatt.

A jelentkezés folyamata

1.

JELENTKEZÉS A HONLAPON KERESZTÜL ÉS A REGISZTRÁCIÓS DÍJ BEFIZETÉSE

2.

A résztvevő bemutatkozása írásban és videón

3.

Esetbemutatás videón

4.

Interjú a trénerekkel

Az egyes fázisokhoz kapcsolódó kérdéseket a regisztrációt követően küldjük el emailben.
A beérkezett pályázatokat a trénerek bírálják el és ez alapján értesítik a jelentkezőt a képzésre való felvételről.


Pozitív elbírálás esetén a képzési szerződést és az első számlát két héten belül küldjük ki.
A regisztráció és a pályázati anyag beküldése önmagában nem garantálja a képzésen való részvételt.

A jelentkező pályázatának benyújtása után:

 • A regisztrációs díj vissza nem térítendő sem a képzés kezdete előtt, sem a képzés időtartama alatt, de levonásra kerül a képzés részvételi díjából.
 • Negatív elbírálást követően az Ascon Consulting azonnal visszautalja a regisztrációs díjat arra a számlaszámra, ahonnan az befizetésre került.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • A pályázó tapasztalata csoportokkal
 • Coach specifikus szakmai végzettsége
 • Szervezetfejlesztési tapasztalata
 • Önreflexiós készségei
 • Komplex gondolkodásmódja

Az elbírálás során fontos szempont még a pályázat beérkezésének ideje. A korábban beérkezett pályázatok előnyt élveznek.

Fontos tudnivalók – Résztvevők száma/Helyszín/Óraszám/Kinek szól a képzés

 • A képzési csoport létszáma: 16 fő
 • A 2. és 5. modulban (Team coaching sajátélmény, Team coaching labor): 8 fős kiscsoportok
 • Az 6. modulban (Terepgyakorlat intenzív szupervízióval): 4 fős kiscsoportok

Az alacsony létszám, valamint a kiscsoportos modulok lehetővé teszik, hogy a képzés során mindenkire rengeteg személyes figyelem jut a két trénertől.

Prónay-kastély

A 7 modulból álló képzés teljes óraszáma:

 • 135 óra

A ICF által akkreditált órák száma:

 • 40 (az ICF által a programra adható maximális CCE óraszám)

Terepgyakorlat:

 • minimum 20 óra

Modulok közötti időráfordítás:

 • kb. 30 óra

Képzésünkre azokat a

 • coachokat
 • team coachokat
 • agilis coachokat
 • HR vezetőket
 • vezetőket
 • szervezetfejlesztő tanácsadókat
 • vállalati munkatársakat

várjuk, akik el szeretnék sajátítani a szervezetfejlesztésre épülő team coaching módszertant.

 

Egy szervezettől maximum 2 főt tudunk fogani évfolyamonként.