SZERVEZETFEJLESZTŐ 
TEAM COACH KÉPZÉS

coachoknak, team coachoknak, HR vezetőknek, vezetőknek és szervezetfejlesztőknek

110 órás, 
5 modulból álló program

A képzés 
az ICF által akkreditált 
(90 CCE).

a Gestalt Coaching Center
és az Ascon Consulting
közös szervezésében

Trénereink:

Horváth Tünde, MCC

Szabó Zsófia, PCC, LCC

A KÖVETKEZŐ CSOPORT 2020. ŐSZÉN INDUL.

A DÁTUMOKAT ÉS A REGISZTRÁCIÓS OLDALT 2019. ŐSZÉN TESSZÜK KÖZZÉ.

Jelentkezés az 5 modulra csak együttesen lehetséges.

A csoportot csak 16 fő jelentkezése
esetén indítjuk.

A több évtizedes tapasztalatunk abban erősített meg bennünket, hogy egy team coaching folyamat akkor vezet hosszútávon fenntartható változáshoz, ha szervezetfejlesztésbe ágyazódik.

Képzésünk az általunk kifejlesztett Transzformatív Team Coaching (TTC) modellre épül, ami kiválóan alkalmazható komplex szervezetfejlesztési programok során, illetve csapatfejlesztési projektekben.

A magabiztos team coach számára alap a csoportfacilitálás, a csoportszerepek felismerése és a csoportdinamika kezelése. Elengedhetetlen feltétel még, hogy a team coach pontosan állítson fel csoportdiagnózist és bátran alkalmazza a strukturális gondolkodás eszköztárát.

Ha mindezek mellett a team coach a csoport számára kimondhatatlannak tűnő tabutémákkal is megtanul félelem nélkül dolgozni, akkor olyan beavatkozásokra lesz képes, amellyel bármilyen csoportban felerősítheti a team önirányítási képességét.

A 110 órás Team coach képzés célja, hogy a résztvevők

 • elsajátítsák a Transzformatív Team Coaching modell 5 fázisát;
 • megismerkedjenek további team coaching megközelítésekkel (Hawkins, Cape Cod Modell, stb.);
 • elsajátítsák a teamek fejlesztéséhez elengedhetetlen szervezetfejlesztői gondolkodásmódot;
 • tisztán lássák a teljes team coaching folyamat felépítését és annak egyes fázisait;
 • magabiztosan alkalmazzák a különböző csoportfejlődési modelleket;
 • azonosítsák a vezető és a team coach szerepét a csoportfejlődés egyes fázisaiban;
 • felismerjék és félelem nélkül dolgozzanak a csoportokban rejlő nehéz helyzetekkel és tabutémákkal;
 • sajátélményen keresztül tanuljanak meg reflektálni a csoportban betöltött szerepükre és a csoportszintű mintázatokra;
 • a gyakorlatban is kipróbálhassák magukat egy szervezeti ügyfélnél egy valós team coaching folyamatot vezetve (terepgyakorlat);
 • a team coaching terepgyakorlatuk mellé a trénerektől intenzív szupervíziókkal támogatást kapjanak a trénerektől;
 • 4 fős tanulócsoportokban önállóan is fel tudjanak dolgozni elméleti modelleket, azaz egymásnak is adjanak támogatást és visszajelzést a teljes képzési folyamat során.

 

A képzésre való jelentkezés négy részből áll:

1. Jelentkezés a honlapon keresztül és regisztrációs díj befizetése

2. A résztvevő írásos bemutatkozása

3. Írásos esetbemutatás

4. Interjú a trénerekkel

Az egyes fázisokhoz kapcsolódó kérdéseket a regisztrációt követően küldjük el emailben.

A beérkezett írásos pályázatokat a trénerek bírálják el, és ez alapján értesítik a jelentkezőt a képzésre való felvételről.

Pozitív elbírálás esetén a képzési szerződést és az első számlát két héten belül küldjük ki.

A regisztráció és a pályázati anyag beküldése önmagában nem garantálja a képzésen való részvételt.

REGISZTRÁCIÓS DÍJ:

Jelentkezését csak akkor tudjuk figyelembe venni, ha a jelentkezést követően 50 000 Ft + ÁFA (63.500 Ft) összegű regisztrációs díj kerül átutalásra az Ascon Consulting Kft. bankszámlájára, amely levonásra kerül a részvételi díjból.

Az Ascon Consulting bankszámla száma: 10702095-66011671-51100005.
Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a jelentkező nevét és/vagy a cég nevét, ahonnan jön. Köszönjük!

A befizetett regisztrációs díjról az Ascon Consulting munkatársa három munkanapon belül kiállítja a számlát a regisztrációs oldalon megadott számlázási címre, amit emailben és/vagy postán elküld Önnek.

A jelentkező pályázatának benyújtása után:

– a regisztrációs díj vissza nem térítendő sem a képzés kezdete előtt, sem a képzés időtartama alatt, de levonásra kerül a képzés részvételi díjából.

– negatív elbírálást követően az Ascon Consulting azonnal visszautalja a regisztrációs díjat arra a számlaszámra, ahonnan az befizetésre került.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A pályázó

tapasztalata csoportokkal
coach specifikus szakmai végzettsége
szervezetfejlesztési tapasztalata
önreflexiós készségei
komplex gondolkodásmódja

Az elbírálás során fontos szempont még a pályázat beérkezésének ideje. A korábban beérkezett pályázatok előnyt élveznek.

A 110 óras képzési program 5 egymásra épülő modulból, valamint a teljes folyamaton át végighúzódó tanulócsoport találkozókból (5 x 2 óra) áll:


1. Modul – A team coaching alapjai

Fókusz:

A team jellemzői
A diagnózis
Rendszerszemlélet a szervezetfejlesztésben

Időpont: 2019. október 10 – 12.

Helyszín: Átrium Agárd; Agárd Chernel I. u. 53. (bentlakásos)

Óraszám: 24 (3 nap bentlakással)

Trénerek: Horváth Tünde, Szabó Zsófia

Csoportlétszám: teljes nagycsoport

Témák:

Célok kitűzése és szerződéskötés
Az egészséges rendszer jellemzői
Diagnózis
Szervezeti kultúra alapok
Jövőképalkotás
Strukturális gondolkodás: A kreatív feszültség megteremtése
Erősségek a rendszerben

2. Modul – Saját élmény: 4 alkalmas csoportos coaching. Én a csoportban, csoportjelenségek és mintázatok

Fókusz:

Csoportszerepek
Csoportmintázatok
Önreflexió

Időpont: 2019. november – 2020. január

Helyszín: 2 x 2,5 óra online, 2 x 2,5 óra Budapesten

Óraszám: 10 (4 x 2,5)

Csoportlétszám: 8 fős kiscsoportok

Trénerek: Horváth Tünde (2 x 2,5 óra online), Szabó Zsófia (2 x 2,5 óra Budapesten)

Témák:

A biztonságos keretek kialakítása és fenntartása
A csoportban betöltött szerepről saját élmény megtapasztalása
Csoportmintázatok, belső ellenállások csoportszinten
Reflektálás az „itt és most”-ban zajló csoportdinamikai jelenségekre

3. Modul: Team coaching modellek, elméletek

Fókusz:

Csoportfejlődési fázisok
Beavatkozások a szervezet külső/belső határain
A transzformáció

Időpont: 2020. február 6 – 8.

Helyszín: Átrium Agárd; Agárd Chernel I. u. 53. (bentlakásos)

Óraszám: 24 (3 nap bentlakással)

Trénerek: Horváth Tünde, Szabó Zsófia

Csoportlétszám: teljes nagycsoport

Témák:

Csoportfejlődési modellek
A csoportfejlődési fázisok mozgatórugói
Igények és érzelmek az egyes fázisokban
A vezető és a team coach szerepe az egyes fejlődési fázisokban
A team teljesítményét befolyásoló tényezők, diszfunkciók a csoportban
Változás támogatása a csoportban
Rendszergondolkodás

4. Modul: Terepgyakorlat intenzív szupervízióval

Fókusz:

Team coaching projekt vezetése
Áttét, viszontáttét
Csoportos reflexió

Időpont: 2020. február – május

Terepgyakorlat óraszáma: minimum 10 (4 x 2,5)

Szupervízió óraszáma: 8 (minden team coaching találkozó után 2 óra)

Helyszín: 2 x 2 óra online, 2 x 2 óra Budapesten

Szupervíziót tartó trénerek: Horváth Tünde (4 óra online), Szabó Zsófia (4 óra Budapesten)

Csoportlétszám: 4 fős kiscsoport

Témák:

A team coaching találkozókon történtek megbeszélése
A teljes team coaching projekt keretben tartása
Reflektálás a team coach belső ellenállásaira
Támogatás az elakadásokhoz, nehéz helyzetekhez
Felkészülés a következő team coaching találkozóra

5. Modul: Tabutémákban rejlő erőforrások feltárása csoportszinten

Fókusz:

A szégyen és a tehetetlenség kezelése
A team coach identitás erősítése
Esettanulmányok bemutatása

Időpont: 2020. június 4 – 6.

Helyszín: Átrium Agárd; Agárd Chernel I. u. 53. (bentlakásos)

Óraszám: 24 (3 nap bentlakással)

Trénerek: Horváth Tünde, Szabó Zsófia

Csoportlétszám: teljes nagycsoport

Témák:

Tabutémák felismerése csoport szinten
A team coach saját tabutémái
A szégyennel átitatott helyzetek kezelése a csoportban (klikkesedés, bűnbakképzés, a vezető elszigetelődése)
Szervezeti komplexitás: a strukturális gondolkodás és a rendszergondolkodás összefüggései
A team coaching folyamat záró szakaszai
A terepgyakorlatról készült esettanulmányok bemutatása
A tanulás maximalizálása és a képzési folyamat zárása
Ünneplés

I. Elmélet:
Gestalt alapelvek csoportszinten
TA alapelvek csoportszinten
Csoportjelenségek
Csoportfejlődés
Csoportszerepek a csoport coachingban
Rendszergondolkodás
Tanulószervezetek
Diszfunkciók egy csapatban
Szégyen megnyilvánulása csoportszinten
Tabutémák a rendszerekben
Változás a csoportban
Strukturális gondolkodás
Szervezeti kultúra alapok

II. Gyakorlat:

A terepgyakorlat során a résztvevők párokban vezetik a szervezeti team coaching projekteket.

Minimum team coaching óraszám: 10 (4 x 2,5 óra)

Amit a résztvevők egy valódi team coaching projekt során gyakorolnak:
szerződéskötés
diagnózis felállítása
a vezetővel való kommunikáció a team coaching ülések során és azokon kívül
a folyamat kereteinek mederben tartása és -ha szükséges – újraszerződés
intervenciók megtervezése és alkalmazása
nehéz helyzetek kezelése
az eredmények elismerése
a team coaching projekt zárása

III. Reflexió:

Az 5 modul során a résztvevők az alábbiakra reflektálnak:
Milyen szerepet töltök be a csoportban?
Hogyan járulok hozzá egyes csoporthelyzetek kialakulásához?
Milyen csoportszintű mintázatok fordulnak elő?
Melyik csoportszintű mintázattal könnyebb, melyikkel nehezebb dolgoznom?
Hol vannak a személyes elakadásaim?
Milyen személyes tabutémáim rejtenek kihasználatlan erőforrásokat számomra team coachként?
Milyen team coach-csá válok ebben a képzési folyamatban?

A képzésnek előfetétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenak az alábbi tapasztalatok valamelyikével:

VAGY

Minimum 60 óra coach képzés, ami lehet bármilyen módszerspecifikus képzés, nem csupán Gestalt vagy TA.

VAGY

Minimum 60 óra egyéni és/vagy csoportos coaching tapasztalat, amely megszerezhető külső vagy belső coachként, tanácsadóként, mentorként, vezetőként. Ide tartoznak a coachok és a vállalati munkatársak által vezetett on the job coaching folyamatok, a coach típusú vezetői beszélgetések és a team fejlesztő coaching alkalmak.

VAGY

Minimum 2 év tapasztalat
szervezetfejlesztőként vagy
trénerként vagy
csoport facilitátorként vagy
egy csapat vezetőjeként.

Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, kérjük írjon nekünk.

A képzésre való jelentkezés négy részből áll: 1. Jelentkezés a honlapon keresztül és regisztrációs díj befizetése 2. A résztvevő írásos bemutatkozása 3. Írásos esetbemutatás 4. Interjú a trénerekkel Az egyes fázisokhoz kapcsolódó kérdéseket a regisztrációt követően küldjük el emailben. A beérkezett írásos pályázatokat a trénerek bírálják el, és ez alapján értesítik a jelentkezőt a képzésre való felvételről. Pozitív elbírálás esetén a képzési szerződést és az első számlát két héten belül küldjük ki. A regisztráció és a pályázati anyag beküldése önmagában nem garantálja a képzésen való részvételt. REGISZTRÁCIÓS DÍJ: Jelentkezését csak akkor tudjuk figyelembe venni, ha a jelentkezést követően 50 000 Ft + ÁFA (63.500 Ft) összegű regisztrációs díj kerül átutalásra az Ascon Consulting Kft. bankszámlájára, amely levonásra kerül a részvételi díjból. Az Ascon Consulting bankszámla száma: 10702095-66011671-51100005. Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a jelentkező nevét és/vagy a cég nevét, ahonnan jön. Köszönjük! A befizetett regisztrációs díjról az Ascon Consulting munkatársa három munkanapon belül kiállítja a számlát a regisztrációs oldalon megadott számlázási címre, amit emailben és/vagy postán elküld Önnek. A jelentkező pályázatának benyújtása után: – a regisztrációs díj vissza nem térítendő sem a képzés kezdete előtt, sem a képzés időtartama alatt, de levonásra kerül a képzés részvételi díjából. – negatív elbírálást követően az Ascon Consulting azonnal visszautalja a regisztrációs díjat arra a számlaszámra, ahonnan az befizetésre került. A pályázatok elbírálásának szempontjai: A pályázó tapasztalata csoportokkal coach specifikus szakmai végzettsége szervezetfejlesztési tapasztalata önreflexiós készségei komplex gondolkodásmódja Az elbírálás során fontos szempont még a pályázat beérkezésének ideje. A korábban beérkezett pályázatok előnyt élveznek.

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A REGISZTRÁCIÓS DÍJRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓKAT ALUL.

Részvételi díj:
Teljes ár
2019. június 1-től:
1 320 000 Ft + ÁFA

10% kedvezmény,
korai jelentkezési díj
2019. május 31-ig való jelentkezés esetén:
1 188.000 Ft + ÁFA

15% kedvezmény a teljes árból
2019. május 31-ig való jelentkezés esetén ICF, SZMT, MCE, MaG tagoknak:
1 122.000 Ft + ÁFA

20% kedvezmény a teljes árból
2019. május 31-ig való jelentkezés esetén
1 056.000 Ft + ÁFA, ha Ön:
korábban részt vett a Gestalt Coaching Center valamelyik workshopján vagy online képzésén (Ehhez a kedvezményhez a szakmai előadásokat és a más coach szervezetek által meghirdetett workshopokat nem tudjuk figyelembe venni.)
az Ascon Consulting jelenlegi vagy korábbi ügyfele.

A képzésről a számlát az Ascon Consulting állítja ki.

Két részletben történő fizetés lehetséges az alábbiak szerint:

60% a jelentkezés pozitív elbírálását követően. Pozitív elbírálás esetén a képzési szerződést és az első számlát két héten belül küldjük ki.

40% a 3. modul előtt két héttel.

A részvételi díj tartalmazza:

az 5 modulból álló 110 órás képzést, amiből 10 óra 8 fős, 8 óra pedig 4 fős kiscsoportokban zajlik
a tanulás elmélyítését segítő jegyzeteket
a bizonyítványt és az angol nyelvű ICF igazolást 90 óra CCE pontról
az 1., 3. és 5. modul során a bentlakás alábbi költséget:
2 ágyas elhelyezést
napi háromszori étkezést
napi két kávészünetet
wifi-t
szauna, gőzkabin, hidromasszázs használatát

REGISZTRÁCIÓS DÍJ:

Jelentkezését csak akkor tudjuk figyelembe venni, ha a jelentkezést követően 50 000 Ft + ÁFA (63.500 Ft) összegű regisztrációs díj kerül átutalásra az Ascon Consulting Kft. bankszámlájára, amely levonásra kerül a részvételi díjból.

Az Ascon Consulting bankszámla száma: 10702095-66011671-51100005.
Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a jelentkező nevét és/vagy a cég nevét, ahonnan jön. Köszönjük!

A befizetett regisztrációs díjról az Ascon Consulting munkatársa három munkanapon belül kiállítja a számlát a regisztrációs oldalon megadott számlázási címre, amit emailben és/vagy postán elküld Önnek.

A jelentkező pályázatának benyújtása után:

– a regisztrációs díj vissza nem térítendő sem a képzés kezdete előtt, sem a képzés időtartama alatt, de levonásra kerül a képzés részvételi díjából.

– negatív elbírálást követően az Ascon Consulting azonnal visszautalja a regisztrációs díjat arra a számlaszámra, ahonnan az befizetésre került.

 

Agárd Chernel I. u. 53.

ÚTVONAL:

GPS-szel navigálva: a településhez Gárdonyt, majd a Chernel I. utca 53. címet kell beírni.

Az M7-es autópályáról: az Agárdi, lejárónál Agárd felé kanyarodva, a 7-es főúton kb. 4 km megtétele után, a felüljáró előtt, a ”Velencei tó” táblánál balra kanyarodva, a parti úton található a hotel, közvetlenül a tóparton a Park Strand mellett.

A 7-es számú főútról: Agárd központjában, a közlekedési lámpás kereszteződésnél, vagyis a Gulyás étteremnél a part felé kanyarodva, majd a vasúti átjárót keresztezve és balra kanyarodva, a parti úton kb 2 km-ert megtéve a jobb oldalon van a hotel.

A képzési csoport létszáma:

minimum: 12 fő

maximum: 16 fő

A 2. modulban (Csoportos coaching): 8 fős kiscsoportok

A 4. modulban ( Terepgyakorlat intenzív szupervízióval): 4 fős kiscsoportok

Az alacsony létszám, valamint a kiscsoportos modulok lehetővé teszik, hogy a képzés során mindenkire rengeteg személyes figyelem jut a két trénertől.

Az 5 modulból álló képzés teljes óraszáma: 110 óra

A ICF által akkreditált órák száma:

90 óra (a terepgyakorlat és a tanulócsoportos találkozók nem akkreditálhatók)

Terepgyakorlat:

minimum 10 óra (4 x 2,5 óra)

Tanulócsoport találkozók:

10 óra (5 x 2 óra)

Képzésünkre azokat a

 • coachokat
 • team coachokat
 • HR vezetőket
 • vezetőket
 • szervezetfejlesztő tanácsadókat
 • vállalati munkatársakat

várjuk, akik ismerik a coaching alapjait, és el szeretnék sajátítani a szervezetfejlesztésre épülő team coaching módszertant.